sigla sigla sigla sigla sigla sigla

RAPORT DE ACTIVITATE FINAL

index

Microregiunea Confluențe Nordice este situată în partea centrală a Județului Suceava, şi este formată din asocierea administraţiilor publice locale şi a întreprinzătorilor privaţi din localităţile: Oraşul Gura Humorului, Stulpicani,  Ostra, Capu Câmpului, Berchişeşti, Dragoieşti, Ciprian Porumbescu, Păltinoasa, Mălini, Cornu Luncii, Valea Moldovei, Slatina.

Formată din 12 unităţi administrativ-teritoriale, din care un oraş şi 11 comune, microregiunea GAL Confluenţe Nordice este reprezentativă pentru Judeţul Suceava, fiind traversată de importante trasee turistice şi având inclusă, în cuprinsul teritoriului, staţiunea turistică de interes naţional Gura Humorului. Teritoriul Comunelor Mălini şi Slatina este reprezentat în GAL Confluenţe Nordice de reprezentanţi ai agenţilor economici, respectiv: teritoriul Comunei Mălini este reprezentat de S.C. Vitoria Lipan S.R.L., teritoriul Comunei Slatina este reprezentat de S.C. Lăpuşneanu S.R.L., cele două unităţi administrativ – teritoriale neexprimandu-şi intenţia de participare la crearea parteneriatului GAL Confluenţe Nordice.
Teritoriul aferent GAL Confluenţe Nordice reprezintă o arie montană şi de deal, omogenă din punct de vedere geografic, la nivelul căreia există relaţii puternice între componentele naturală şi umană, atât de natură istorică cât şi social-economică, dezvoltate şi consolidate de-a lungul timpului. În ciuda diferenţierilor interne, întreaga zonă se confruntă cu probleme comune, specifice de altfel întregii zone montane a României şi în special fostelor zone miniere aflate încă în proces de reconversie social-economică prin dezvoltarea anevoioasă a sectoarelor primar şi terţiar pe un fond al limitărilor de ordin natural.

Date fiind aceste similitudini şi relaţii este evidentă necesitatea unei abordări unitare şi coerente pentru întreaga zonă.
De asemenea, ca în orice altă zonă, procesul de dezvoltare a teritoriului aferent GAL Confluenţe Nordice este rezultatul acţiunilor diferiţilor actori locali, atât din sectorul public, cât şi privat sau al societăţii civile.
GAL Confluenţe Nordice reprezintă un parteneriat între administraţiile publice locale, agenţii economici şi reprezentanţii societăţii civile din zonă, în cadrul căruia sunt reprezentate principalele domenii specifice de dezvoltare a zonei.
În contextul specific teritoriului pe care îl reprezintă, un astfel de parteneriat poate aduce o serie de avantaje precum: viziunea şi abordarea unitară, consolidarea relaţiilor deja existente în teritoriu şi optimizarea unor fluxuri (de populaţie, de forţă de mucă, de resurse, financiare, de cunoştinţe, etc) din cadrul acestuia, care să permită eliminarea disparităţilor teritoriale şi dezvoltarea coerentă a zonei, consolidarea rolului acestui ansamblu teritorial la nivel regional şi optimizarea relaţiilor cu teritoriile învecinate.

Important

Asociatia Grupul de Acţiune Locală Confluente Nordice este o organizație non-guvernamentală, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, constituită în temeiul O.U.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, care promovează dezvoltarea durabilă a teritoriului “Zona Rurală Confluențe Nordice” și a localităților limitrofe, cu implicarea factorilor privați și publici, prin acțiuni care să permită, în special, valorificarea resurselor naturale și culturale. Pentru aceasta, Asociația va implementa orice program necesar, în special Programul Leader.

gal_home