sigla sigla sigla sigla sigla sigla

Microregiunea Confluențe Nordice este situată în partea centrală a județului Suceava.
Din punct de vedere administrativ, asociația cuprinde 12 unități administrativ teritoriale, din care un oraș (Gura Humorului) și 11 comune (Berchișești, Capu Câmpului, Ciprian Porumbescu, Cornu Luncii, Drăgoiești, Ostra, Păltinoasa, Râșca, Slatina, Stulpicani și Valea Moldovei). Alături de aceste unități administrativ teritoriale, în cadrul grupului de acțiune locală mai sunt reprezentate un număr de 19 persoane juridice cu scop lucrativ, 9 organizații non-guvernamentale și 1 reprezentant autorizat care este implicat activ în dezvoltarea teritoriului(CJ Suceava).

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” s-a constituit în vederea asigurării platformei de abordare a oportunităților LEADER România, începând cu anul 2013. Asociația acționează ca un promotor de dezvoltare locală, elaborează și implementează strategia de dezvoltare pentru teritoriu, organizează activități de promovare și informează actorii locali despre oportunitățile de dezvoltare. Prin activitățile sale Grupul de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” își propune sprijinirea și încurajarea actorilor locali, în vederea dezvoltării comunității, prin accesarea fondurilor disponibile în cadrul strategiei locale și implicarea activă în dezvoltarea microregiunii GAL „Confluențe Nordice”.
Principalul avantaj al formării Grupului de Acțiune Locală „Confluențe Nordice” este reprezentat de asocierea domeniului public (UAT-uri) cu cel privat (agenți economici și societăți civile), valorificându-se astfel potențialul de dezvoltare teritorială și comunitară.

Important

Asociatia Grupul de Acţiune Locală Confluente Nordice este o organizație non-guvernamentală, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, constituită în temeiul O.U.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, care promovează dezvoltarea durabilă a teritoriului “Zona Rurală Confluențe Nordice” și a localităților limitrofe, cu implicarea factorilor privați și publici, prin acțiuni care să permită, în special, valorificarea resurselor naturale și culturale. Pentru aceasta, Asociația va implementa orice program necesar, în special Programul Leader.