sigla sigla sigla sigla sigla sigla

Comunicat de presa 6 Noiembrie 2015


Asociația Grupul de Acțiune locală Confluențe Nordice anunță încheierea proiectului ”Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului”, proiect finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin PNDR 2007-2014, Axa IV LEADER, Măsura 431, Sub-măsura 431.2.
Proiectul a fost implementat în perioada 2013-2015 de către GAL Confluențe Nordice, soldându-se cu următoarele rezultate:
Din valoarea publică totală de 2.550.000 Euro alocată în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, s-au semnat 29 de contracte de finanțare cu o valoare de 2.531.372,55 Euro, ceea ce reprezintă un procentaj de 99,26 % din totalul alocat, astfel:

• Măsura 112 ”Instalarea tinerilor fermieri”- 13 contracte de finanțare semnate cu o valoare totală de 464.000 Euro
• Măsura 312 ”Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-intreprinderi”- 3 contracte de finanțare semnate cu o valoare totală de 400.000 Euro
• Măsura 313 ”Încurajarea activităților turistice”- 2 contracte de finanțare semnate cu o valoare totală de 297.630 Euro din care s-au rambursat 198.205,38 Euro
• Măsura 322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale” – 10 contracte de finanțare semnate cu o valoare totală de 1.350.293 Euro
• Măsura 421 ”Implementarea proiectelor de cooperare”- 1 contract de finanțare semnat pe cu o valoare totală de 19.449,55 Euro

La data de 6 Noiembrie 2015 valoarea totală a sumelor rambursate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale este de 938.274,43 Euro.
Informaţii suplimentare/detaliate privind activitatea desfășurată de Asociaţia GAL Confluente, puteți găsi pe site-ul nostru www.gal.confluentenordice.ro, sau contactându-ne la telefon – 0230.252.105, e-mail: galconfluentenordice@gmail.com.

Spoturi si filme de prezentare/informare

Conferinta de presa 6.11.2015

 


Participare la organizarea Târgului meșteșugarilor – 2015

 


Organizarea și participarea la evenimente de promovare

 


Organizarea și participarea de sau la activități de informare

APARITIE IN REVISTA ROMANIA RURALA RNDR Link articol: România Rurală – Numărul 11 Anul II Decembrie 2014

Download (PDF, 1.21MB)

 


Colaborare interteritorială pentru animarea teritoriului

Download (PDF, 2.61MB)

 


Participarea la evenimente târguri ce au drept scop conservarea și promovarea obiceiurilor și tradițiilor specifice microregiunii Confluențe Nordice

7.1 Targul mestesugarilor

 


Alte activități neprevăzute de instruire și animare a teritoriului

GAL – Spot audio – Promo


GAL – Spot video – Promo


GAL – Brosura prezentare


GAL – Afis

afis_mic