sigla sigla sigla sigla sigla sigla

Apeluri selectie 3

M41-313 – Încurajarea activităţilor turistice

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_313_VARIANTA_FINALA_16_martie_2012_.pdf

Tipurile de beneficiari eligibili:

  • Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA)1 (vezi definiţie dicţionar), inclusiv societăți cooperative de gradul 1 meșteșugărești și de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural, înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind funcţionarea şi organizarea cooperativei cu modificările şi completările ulterioare).
  • Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată2 şi să funcţioneze ca micro-întreprindere, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de Finanţare.
  • Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare);
  • ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare).

M41-312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

Ghidul_Solicitantului_M312_V07_din_IANUARIE_2014.pdf

  • Tipurile de beneficiari eligibili:
  • Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 şi în legislaţia naţională în vigoare2 (având mai puţin de 10 angajaţi şi care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei) – a se vedea categoriile de beneficiari din Anexa 10 de pe link http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1972HYPERLINK “http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1972&lang=RO”&HYPERLINK “http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1972&lang=RO”lang=RO.
  • Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) – care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată3 şi să funcţioneze ca microîntreprinderi, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de finanţare.
  • FONDUL DISPONIBIL NERAMBURSABIL PENTRU M41-312 CARE POATE FI ACORDAT PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR PRIN GAL ESTE  116.640 EURO, IAR VALOARE MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ PE PROIECT DE  116.640 EURO astfel: