sigla sigla sigla sigla sigla sigla

Apeluri selectie 2

M41-421 ” Implementarea proiectelor de cooperare”

Anexa_2_-_GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_421_-_Versiunea_04.pdf

Tipurile de beneficiari eligibili:

– Grupuri de Acțiune Locală beneficiare ale Masurii 431 – Sub-masura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” care au încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei submasuri;

– Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își Desfășoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acțiune Locală beneficiar al Masurii 431 – Sub-masura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului”, care are încheiat contract de finanțare cu APDRP în cadrul acestei sub-măsuri.

M41-322 ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

Ghidul_Solicitantului_pentru_Masura_322_-_Versiunea_5.pdf

Tipurile de beneficiari eligibili:

  • Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale în vigoare;
  • Autoritatile locale (comune) sau Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile în infrastructura de apa/apa uzata;
  • Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între doua sau mai multe comune înfiintate conform legislatiei nationale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare);
  • ONG-uri, Asezaminte culturale si Institutii de cult definite conform legislatiei nationale în vigoare;
  • Persoane fizice si juridice care detin în proprietate sau administreaza obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local si care aplica pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local si natural din spatiul rural.
  • FONDUL DISPONIBIL NERAMBURSABIL PENTRU M41-322 CARE POATE FI ACORDAT PENTRU FINANȚAREA PROIECTELOR PRIN GAL ESTE  1.217.500 EURO, IAR VALOARE MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ PE PROIECT DE  200.000 EURO.

M41-313 ” Încurajarea activităţilor turistice”

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_313_VARIANTA_FINALA_16_martie_2012_.pdf

Tipurile de beneficiari eligibili:

  • Micro-întreprinderile (societăţi comerciale cu capital social privat: SNC, SCS, SRL, SA)1 (vezi definiţie dicţionar), inclusiv societăți cooperative de gradul 1 meșteșugărești și de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea/dezvoltarea de activităţi ce vizează turismul rural, înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 1/ 2005, privind funcţionarea şi organizarea cooperativei cu modificările şi completările ulterioare).
  • Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) care se vor angaja ca până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată2 şi să funcţioneze ca micro-întreprindere, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de Finanţare.
  • Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare);
  • ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare).